FIFA55 พาเที่ยว น้ำตกเอราวัณ น้ำตกสวยใกล้ กทม.

0 Comments

วันนี้ มาเจอกับ FIFA55 พาเที่ยว อีกแล้วครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวกันวันนี้ อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ใช่เขื่อนนะคะ แต่เป็นน้ำตก และน้ำตกที่จะพาไปเที่ยวกันก็คือ น้ำตกเอราวัณ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของคนกรุง ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก หรือว่านักพนันคนไหน อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นคาสิโน ออนไลน์ หรือ แทงบอล แนะนำ น้ำตกเอราวัณ เพราะ มีความเป็นธรรมชาติ แมกไม้ มากมายสบายตา น้ำตกเอราวัณ มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้

FIFA555
  • ชั้นที่ 1 มีชื่อเรียกว่า ไหลคืนรัง ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ เหมาะแก่การนั่งเล่น และพักผ่อน
  • ชั้นที่ 2 วังมัจฉา ชั้นที่ 2 นี้ มีลักษณะเป็นแอ่ง จึงเหมาะแก่การ ลงเล่นน้ำ และที่สำคัญ ชั้นที่ 2 นี้ ยังมีผงปลาพลวง อาศัยอยู่ทั่วบริเวณ
  • ชั้นที่ 3 เรียกว่า ผาน้ำตก จะมีลักษณะ น้ำที่ตกลงมาในระดับสูง เราสามารถไปยืนบริเวณน้ำตกพลิ้วเล่นน้ำได้
  • ชั้นที่ 4 อกผีเสื้อ ลักษณะชั้นนี้ก็คือ ไหลตกลงมายังแอ่งน้ำด้านล่าง เหมาะ สำหรับ คนที่ชอบ ความหวาดเสียว
  • ชั้นที่ 5 ลืมไม่ลง เป็นชั้นที่มีลักษณะพื้นที่กว้าง เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ
  • ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา เป็นชั้นที่ถูกรอบล้อมด้วย ต้นไม้หลากชนิด
  • ชั้นที่ 7 ชั้นสุดท้าย เรียกว่า ภูผาเอราวัณ เป็นครั้งสุดท้าย ที่สวยงามที่สุด แต่ก็น้อยคนนักที่จะขึ้นไปถึง เพราะมันมีความชันมาก

และที่น้ำตกเอราวัณ เปิดทำการในเวลา 8.00 น ถึง 16.00 น ราคาค่าเข้าก็ไม่แพงมากครับ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่พวกเรา FIFA55 พาเที่ยว

การเดินทางไปน้ำตกเอราวัณ

เดินทางโดยรถส่วนตัว
ขับรถมุ่งหน้าไป จ. กาญจนบุรี เมื่อถึงแล้วให้เข้าทางหลาวงหมายเลข 3199 เพื่อมุ่งหน้าไปยังเขื่อนศรีนครินทร์ ข้ามสะพานไปยังตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ ขับเข้าไปจนเจอกับ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

เดินทางโดยรถสาธารณะ
ให้ทำคุณหารถสาย กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี จะนั่งรถทัวร์หรือรถตู้ก็ได้ แล้วแต่สะดวกครับ เมื่อเดินทางถึงสถานีขนส่ง กาญจนบุรี หลังจ่กนั้นให้เดินทางต่อ โดยขึ้นรถโดยสารสาย กาญจนบุรี – เอราวัณ ออกทุกๆ 1 ชม. ราคาตั๋วเดินทางประมาณ 40 บาท เมื่อถึงหน้าอุทยานเอราวัณแล้ว ให้เดินเท้าเข้าไปอีก 500 เมตร คุณก็จะเห็นน้ำตกเอราวัณตั้งตะหง่านอยู่ตรงหน้าแล้วครับ

นำมาแนะนำให้รู้จักกันครับ หากเพื่อนๆคนไหนมีเวลาว่าง ก็อยากให้ลองไปสัมผัสกับธรรมชาติ

เ พื่ อ ผ่ อ น ค ล า ย ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ล้ า จ า ก ก า ร ทำ ง า น แ ล ะ ที่ น้ำ ต ก เ อ ร า วั ณ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ท า ง ข อ ง พ ว ก เ ร า FIFA55

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Dethidapan.com