พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สถานที่พำนักของกษัตริย์กัมพูชา

0 Comments

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา วันนี้ เราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระบรมราชวัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญ ถือเป็นพระราชวังเก่าแก่อีกสถานที่หนึ่งในประเทศกัมพูชา และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงพนมเปญ สถานที่แห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1866 และพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชา ก็ใช้สถานที่แห่งนี้ พำนักอาศัยทุกพระองค์ และหลังจากที่กลุ่มเขมรแดง เรืองอำนาจ ก็ได้ย้ายไปพำนักที่สถานที่อื่น และกลับมาพำนักที่เดิม หลังจากหมดยุคของ เขมรแดง จนถึงปัจจุบัน

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
รูปถ่ายพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ก่อสร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระนโรดม และในปัจจุบันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งในตัวพระราชวังนั้น มีการออกแบบ ให้ผสมผสานกับศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปัจจุบัน เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมได้เป็นบางส่วน เช่น พระที่นั่งจันทร์ฉายา พระที่นั่งเขมรินทร์ พระที่นั่งนโปเลียนที่ 3 พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย และวัดพระแก้ว เป็นต้น คนไทยส่วนใหญ่มักเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า พระราชวังเขมรินทร์ ทั้งๆที่ชื่อ เขมรินทร์เป็นเพื่ยงแค่ ชื่อพระที่นั่งหนึ่งในพระบรมราชวังแห่งนี้เท่านั้น

ซึ่งในอดีตนั้น กัมพูชาได้กลายเป็นรัฐหนึ่ง ในการปกครองของฝรั่งเศษ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2406 ได้มีการย้ายเมืองหลวงจาก อุดงมีชัย มายัง พนมเปญ และก็ได้ก่อสร้าง พระราชวังแห่งนี้ขึ้นมา พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น โดยสถาปนิกชาวเขมรชื่อ นักออกญาเทพนิมิต ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2409 และต่อมาได้มีการก่อสร้างต่อเติมพระราชวังแห่งนี้ กำแพงพระราชวังได้ถูกสร้างขึ้มาในปี พ.ศ. 2416 และหนึ่งในอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ของ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ก็คือ พลับพลานโปเลียน ของขวัญจากฝรั่งเศษในปี พ.ศ. 2419 ภายในพระราชวัง จะถูกออกแบบให้เป็น สถาปัตยกรรมแบบเขมร เป็นส่วนหลัก

พระราชวังแห่งนี้ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของลำน้ำ 4 สาย ที่ไหลมาบรรจบกัน ได้แก่ โตนเลสาบ และโตนเลสาบสัก ที่ไหลรวมกับแม่น้ำโขง รายได้แบ่งออกเป็น แม่น้ำโขงเหนือ และแม่น้ำโขงใต้ จึงเรียกว่า จตุมุข อาคารหลับ ของประสาทเขมรินทร์นี้ มียอดพระปรางค์ยอดเดียว พระตำหนักฝ่ายใน ของราชวัง ถูกสร้างขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อเวลาผ่านไป และบางส่วนก็ได้ถูกรื้อถอน และสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้ตัวประสาท ยังมีความสวยงามและโดดเด่น เป็นที่หน้าต่อการเยี่ยมชม และท่องเที่ยว หากเพื่อนๆท่านใด ไม่มีโอกาส เข้าไปเยี่ยมชม จะได้รู้ ถึงความสวยงาม ของพระราชวัง และสิ่งแวดล้อม ของพระราชวัง ที่มีความงดงาม แล้วโดดเด่น ไม่แพ้ชาติใด

วิธีการเดินทางไปชม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

เดินทางโดยเครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย และรวดเร็วที่สุด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่มีราคาสูงอยู่พอสมควร คุณสามารถเดินทางจาก สุวรรณภูมิ สู่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ด้วยสายการบิน Thai Airways และสายการบิน Bangkok Airways แต่ถ้าหากคุณจะเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมืองไป ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญนั้น ต้องเดินทางด้วยสายการบิน Air Asia เท่านั้น สนามบินห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 10 กิโลเมตร เมื่อไปถึงคุณสามารถเลือกได้ ว่าจะเดินทางต่อโดย แท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ หรือตุ๊กตุ๊ก แต่ผมแนะนะรถโดยสารสาธารณะน่าจะถูกที่สุดนะครับ

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง การเดินทางโดยรถโดยสายไปกรุงพนมเปญนั้น ก็มีความสะดวกสบาย เหมือนกันครับ ต่อเดียวถึงเลย ไม่ต้องเดินทางต่อ โดยรูปแบบอื่น คุณสามารถไปขึ้นรถโดยสาร ที่หมอชิต มุ่งหน้าสู่กรุงพนมเปญได้เลยง่ายๆ และราคาถูกกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินแน่นอน แต่ก็ต้องแลกมา ด้วยการเดินทางที่นานกว่าเดิม ซักนิดหนึ่ง และเมื่อเดินทางไปถึงชายแดนไทย – กัมพูชา คุณจะต้องทำการลงจากรถ และผ่านการตรวจคนเข้าเมืองซะก่อน แต่ถ้าคุณเคยยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออนไลน์ล่วงหน้า ก็ไม่ต้องลงไปก็ได้ครับ ระยะเวลาการเดินทาง โดยประมาณก็ 13 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถไฟ การเดินทางไปกรุงพนมเปญโดยทางรถไฟ ก็สามารถทำได้นะครับ เผื่อใครยังไม่ทราบ แต่ว่าการเดินทางโดยรถไฟนั้น ไม่ได้มุ่งหน้าตรงไปกรุงพนมเปญโดยตรง คุณต้องไปลงที่สถานีรถไฟอรัญประเทศ จ.สระแก้ว และเดินทางจากอรัญประเทศไปปอยเปต หลังจากนั้นไปต่อรถโดยสารที่ไปที่เมืองเสียมราฐ ยังไม่จบนะครับ เมื่อคุณถึงเมืองเสียมราฐแล้ว คุณต้องเดินทางต่อไปยังกรุงพนมเปญ และสามารถเดินทางได้ หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ รถเหมา ตุ๊กตุ๊ก และเรือด่วนครับ

ลิ้งเว็บท่องเที่ยวเพื่อบ้าน >>>>>Jamaica
กดเพื่อไปสู่หน้าหลัก >>>>>Dethidapan