พระพิฆเนศ ไหว้ขอพรที่วัดสมานรัตนาราม เมืองแปดริ้ว

0 Comments

กลับมาเจอกันอีกแล้ว วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปขอพร พระพิฆเนศ ปางนอนเสวยสุขใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรากันค่ะ คนไทยเรานับถือ พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ และความสำเร็จ ทั้งทางด้านการศึกษาเล่าเรียน ตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ปัดเป่าอุปสรรค ทุกข์ภัย หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้วัดสมานรัตนาราม ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ประดิษฐานอยู่ด้วย

พระพิฆเนศ

วัดสมานรัตนาราม

หรือที่หลายคนรู้จักดีในชื่อ ของวัดพระพิฆเนศ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพราะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข
องค์นี้ ทำให้วัดสมานรัตนารามแห่งนี้มีชื่อเสียง แล้วเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ด้วยความศักดิ
์สิทธิ์ เมื่อมีผู้ใดมาขอพรก็มักจะสำเร็จสมดั่งใจหวัง จนทำให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไป พระพิฆเนศปาง
นอนเสวยสุของค์นี้ มีเนื้อองค์เป็นสีชมพู เรียกได้ว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริเวณด้านหน้า พระพิฆเนศ จะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่ 2 ตัว ชื่อว่าหนูมุสิกะ ซึ่งเป็นต้นห้องของพระพิฆเนศ
ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาว ยืนรอกระซิบที่รูปปั้นหนู เชื่อว่า ถ้าอยากได้สิ่งใด ให้ไปขอพรจะได้สม
หวังเมื่อไปกระซิบที่หูหนู แล้วหนูจะนำสิ่งที่เราขอนั้น ไปบอกท่านพระพิฆเนศให้ประทานสิ่งที่ต้องการ
กลับมา และสิ่งที่สำคัญ อย่าลืมติดสินบนหนูด้วยนะ มีเคล็ดลับอีกอย่างในการขอพรคือ เวลาไปกระซิบ
บอกหนู ให้เราเอามือไปปิดรูหูของหนูอีกข้างด้วย เพื่อป้องกันการฝากขอพรจะไม่ให้เข้าหูซ้ายทะลุ
ออกไปหูขวานั่นเอง

นอกจากวัดสมานจะมี พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขแล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระธาตุอินแขวนจำลอง หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปประจำจังหวัด ประดิษฐานจังหวัดละ 1 องค์ หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อประทานพรขอโชคลาภ จระเข้โหราเทพารักษ์ พ่อปู่ฤาษีหรือพ่อแก่ พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร พระโพธิสัตว์กวนอิม และองค์ปฐมต้นแบบองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย องค์ท้าวมหาพรหม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราหูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

วิธีการเดินทางไปขอพร พระพิฆเนศ

การเดินทางโดยรถส่วนตัว มุ่งหน้าจากกรุงเทพ ไป ฉะเชิงเทรา โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ จะสะดวกกว่านะครับ เมื่อใกล้ถึงฉะเชิงเทรา จะมีถนนเลี่ยงเมือง ให้เราเลี้ยวขวาไปทาง กบินทร์บุรี อีก 8 กิโลเมตร สังเกตุป้ายวัดสมาน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ไม่นานก็ถึงครับ
เดิงทางโดยรถโดยสารประจำทาง คุณสามารถ นั่งรถโดยสาร หรือ รถตู้ สาย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา เมื่อถึง บขส. ฉะเชิงเทรา จะมีรถ 2 แถว วิ่งเข้าไป วัดสมานรัตนาราม

ถ้าหากเรามาที่นี่แล้ว ควรไหว้ให้ครบเพื่อความเป็นสิริมงคล กับชีวิตนอกจากนี้ยังมีบริการล่องเรือชมแม่น้ำบางปะกง ถ้าหากเพื่อนๆได้แวะมาเที่ยวที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ก็ อ ย่ า ลื ม แ ว ะ ม า สั ก ก า ร ะ พ ร ะ พิ ฆ เ น ศ กั น น ะ ค ะ

เ ว็ บ ไ ซ ด์ เ พื่ อ น บ้ า น บ ท ค ว า ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว > > Annapurnatraveltours

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น > > Dethidapan