สมุทรสาคร เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

0 Comments

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
เพื่อนๆคงงงใช่ไหมคะ ว่าทำไมวันนี้มาเป็น คำขวัญเลยก่อนอื่น ต้องสวัสดีเพื่อนๆกันก่อนสิ่งที่ผมได้กล่าวไปในขั้นต้นนะ ก็คือ คำขวัญของจังหวัด สมุทรสาคร ใช่ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ จังหวัดสมุทรสาคร แต่สถานที่ท่องเที่ยว

ที่จะพาคุณเพื่อนไปนั้นก็คือ ตลาด ก็อย่างที่รู้กันว่า จังหวัด สมุทรสาคร มีตลาดที่เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ มี 3 ที่ครับ1 ตลาด ม ห า ชั ย

2 ตลาด ทะเลไทย และสารตลาดสุดท้ายก็คือ ตลาด บ้ า น แ พ้ ว เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทีละตลาด ไปดูกันว่าแต่ละตลาด มีอะไรน่าเที่ยวบ้างและ หนึ่ง ใน สาม ตลาดนี้ตลาดที่ เป็นที่น่าสนใจที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น

3 ต ล า ด บ้ า น แ พ้ ว

ตลาด ม ห า ชั ย

ตลาดขนาดใหญ่แห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปีพศ 2491 ถือเป็นศูนย์กลางการค้าจังหวัด สมุทรสาคร และเป็นแหล่งรวมการค้าส่งพืชผักผลไม้ อ า ห า ร ท ะ เ ล ส ด และอาหาร แปรรูปนานาชนิด

นอกจากนี้ ตลาด ม ห า ชั ย ยังตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญของ จังหวัดตรังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและ ป้อมวิเชียรโชฎก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปสักการะและเยี่ยมชมได้ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าไปเที่ยวเป็นอย่างมาก

ตลาด ท ะ เ ล ไ ท ย

เป็นตลาดขนาดใหญ่ ืซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของการค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจรไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หรือแม้แต่ อ า ห า ร แ ป ร รู ปแล้ว เช่น – ป ล า เ ส้ น – ป ล า เ ค็ ม – ป ล า แ ห้ ง

ก ะ ปิ ก็สามารถหาซื้อได้ ที่นี่ได้เลยครับ และมีที่จอดรถที่กว้างขวาง สะดวกสบาย หรือ ซื้อแล้ว ให้ร้านปรุง พร้อมกินเลยก็ยังได้ และเป็นตลาดที่น่าไปซื้ออาหาร ท ะ เ ล มาหา รับทานกันเป็นอย่างมากและเป็น ตลาด อ า ห า ร ท ะ เ ล ขนาดใหญ่มาก ในภาคกลาง

ตลาด บ้ า น แ พ้ ว

ตลาด ติ ด ริ ม คลองดำเนินสะดวก ที่จับจ่ายซื้อของของชาวบ้านบางคน ก็เรียกว่าตลาดหลักสาม มีขนาดไม่ใหญ่ โตนักร้านขายของต่างๆ เป็น อ า ค า ร ไ ม้ ท า ง เ ดิ น และ มีหลังคาคลุมเดินเที่ยวชมได้ โดยไม่ต้องกลัวแดด สำหรับสิ่งที่น่าสนใจ

ของตลาด บ้ า น แ พ้ ว ตลาด บ้ า น แ พ้ ว มีทั้งส่วนที่เป็นตลาดสด

ขายเ นื้ อ สั ต ว์ ผั ก ผ ล ไ ม้ และส่วนที่เป็นล้านแบ่งเป็น ห้อง ริ ม น้ำ มีสินค้าขายครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ชุ ด นั ก เ รี ย น ข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงของอร่อยอย่าง เป็ดย่าง ขนมไทย นี่เป็นอีกหนึ่ งความรู้

กลับสู่เมนูหลัก